Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

برچسب: مافیا | بلاگ تخصصی بررسی بازی های گروهی

نقش خبرنگار
گروه شهروند
ali cm

آموزش نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار تا قبل از انجام مذاکره توسط مافیای مذاکره کننده، یک شهروند ساده است، اما بعد از انجام مذاکره از شب بعد بیدار شده و هر شب می تواند تنها استعلام یک نفر را از مدیر بازی سوال نماید.

ادامه مطلب »
لیست شهروندها
بازی مافیا
ali cm

لیست کامل نقش های شهروندی

نقش های شهروندی شهروندان جزو دسته اکثریت و ناآگاه بازی مافیا محسوب میشوند که وظیفه آنها ایجاد اتحاد شهروندی برای تشخیص نقش

ادامه مطلب »
برچسب: مافیا
نقش خبرنگار

آموزش نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار تا قبل از انجام مذاکره توسط مافیای مذاکره کننده، یک شهروند ساده است، اما بعد از انجام مذاکره از شب بعد بیدار شده و هر شب می تواند تنها استعلام یک نفر را از مدیر بازی سوال نماید.

ادامه مطلب »