About

علی ام 🙂

به همه چیز علاقه دارم تا زمانی که خلافش ثابت بشه :/

بازی های رو میزی و بازی های دسته جمعی بعضی وقتا بهترین گزینه هست تا از بودن کنار آدم ها لذت بیشتری ببری و توی یک قالب مشخص خودتو به چالش بکشی .

واسه همین تصمیم گرفتم یک سایت برای  معرفی اینجور بازی ها بسازم و ممکنه هرزگاهی راجع به علاقه هام 🙂 هم صحبت بکنم .

LinkedIn
Email
My Skill
Web Designer 50%
sport 50%