Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

دسته‌بندی: کتاب | بلاگ تخصصی بررسی بازی های گروهی

دسته‌بندی: کتاب

یک سری کتاب ها هستن که مرتبط با موضع بحث ماست و میخوام معرفیشون کنم.

نقش خبرنگار

آموزش نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار تا قبل از انجام مذاکره توسط مافیای مذاکره کننده، یک شهروند ساده است، اما بعد از انجام مذاکره از شب بعد بیدار شده و هر شب می تواند تنها استعلام یک نفر را از مدیر بازی سوال نماید.

ادامه مطلب »