Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

دسته‌بندی: مستقل

نقش سندیکا
بازی مافیا
ali cm

آموزش نقش سندیکا در مافیا

نقش سندیکا یا اختاپوس یکی از قدرتمندترین نقش‌های مستقل بازی مافیا است. او قبل از شروع بازی دارندگان تمام نقش‌های مهم بازی مانند اعضای تیم

ادامه مطلب »

نقش‌های مستقل (independent) به صورت جداگانه در بازی حضور دارند و وابستگی به هیچ یک از تیم‌های دیگر ندارند.

کارت مستقل معمولاً هدف و وظیفه خاصی را دنبال می‌کنند که ممکن است با منافع یکی از تیم‌ها همخوانی داشته باشد یا حتی باعث تداخل در اهداف تیم‌های دیگر شود.

در اصطلاح به تیم سوم یا Third Party or 3rd party شناخته میشوند.

تفاوت اساسی با نقش های خاستری

در حالی که نقش‌های خاکستری جزو تیم مافیا هستند و با مافیا همکاری می‌کنند، نقش‌های مستقل به صورت مستقل عمل می‌کنند و هدف‌ها و وظایف مختلفی دارند که ممکن است با تیم‌های دیگر تداخل داشته باشد یا حتی مستقل از آن‌ها عمل کنند.