Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

نقش خبرنگار
گروه شهروند
ali cm

آموزش نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار تا قبل از انجام مذاکره توسط مافیای مذاکره کننده، یک شهروند ساده است، اما بعد از انجام مذاکره از شب بعد بیدار شده و هر شب می تواند تنها استعلام یک نفر را از مدیر بازی سوال نماید.

ادامه مطلب »
بازی بمبر
بازی رومیزی
ali cm

آموزش بازی بمبر

بازی بمبر الهام گرفته از نقش بمبر در بازی مافیست. ولی خیلی جم جور تر و کلا دوتا نقش دارد. کسی که

ادامه مطلب »