Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

برچسب: mafia | بلاگ تخصصی بررسی بازی های گروهی

برچسب: mafia
نقش خبرنگار

آموزش نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار تا قبل از انجام مذاکره توسط مافیای مذاکره کننده، یک شهروند ساده است، اما بعد از انجام مذاکره از شب بعد بیدار شده و هر شب می تواند تنها استعلام یک نفر را از مدیر بازی سوال نماید.

ادامه مطلب »