یکی از تو مخی ترین نقش های مافیا افسونگر (lady voodoo )

افسونگر یکی از نقش‌های گروه مافیا است که در فاز شب بازی یک اسم به مدیر بازی می‌دهد به همراه یک کلمه , کلمه باید بالای دو حرف باشد مانند (مافیا,بازی,تیر,شهروند,نظر و…) اول روز مدیر آن کلمه را یکبار میگوید و بازی شروع میشود. اگر آن شخص کلمه موردنظر را در فاز روز بازی به…

ترکیبهای مافیا
12 angry man